Backlog – Tuấn Devhttps://datuan.dev Just a personal blogThu, 10 Sep 2020 02:10:57 +0000vi hourly 1 https://datuan.dev/wp-content/uploads/2019/02/favlock.pngBacklog – Tuấn Devhttps://datuan.dev 3232Tình hình theme mới, chuyển server và CI/CDhttps://datuan.dev/backlog/tinh-hinh-theme-moi-chuyen-server-va-ci-cd/ https://datuan.dev/backlog/tinh-hinh-theme-moi-chuyen-server-va-ci-cd/#respondThu, 10 Sep 2020 02:09:55 +0000https://datuan.dev/?p=3000https://datuan.dev/backlog/tinh-hinh-theme-moi-chuyen-server-va-ci-cd/feed/0Cập nhật những thứ mới sắp có trên bloghttps://datuan.dev/backlog/cap-nhat-thang-7/ https://datuan.dev/backlog/cap-nhat-thang-7/#commentsFri, 17 Jul 2020 16:21:28 +0000https://datuan.dev/?p=2616https://datuan.dev/backlog/cap-nhat-thang-7/feed/6Lí do tại sao mình chưa nâng cấp lên HTTP/3https://datuan.dev/backlog/tai-sao-chua-nang-cap-http3/ https://datuan.dev/backlog/tai-sao-chua-nang-cap-http3/#commentsSat, 18 Apr 2020 04:23:05 +0000https://datuan.dev/?p=2256https://datuan.dev/backlog/tai-sao-chua-nang-cap-http3/feed/3Mình có máy mới!https://datuan.dev/backlog/cap-nhat-thang-4/ https://datuan.dev/backlog/cap-nhat-thang-4/#commentsMon, 06 Apr 2020 12:46:22 +0000https://datuan.dev/?p=2205https://datuan.dev/backlog/cap-nhat-thang-4/feed/5Thử tối ưu Google Pagespeed website tin tức lần nữahttps://datuan.dev/backlog/toi-uu-pagespeed-website-tin-tuc/ https://datuan.dev/backlog/toi-uu-pagespeed-website-tin-tuc/#commentsSun, 01 Mar 2020 12:59:02 +0000https://datuan.dev/?p=2055https://datuan.dev/backlog/toi-uu-pagespeed-website-tin-tuc/feed/4