Backlog – Tuấn Devhttps://datuan.dev Just a personal blogFri, 29 May 2020 11:46:52 +0000vi-VN hourly 1 https://datuan.dev/wp-content/uploads/2019/02/favlock.pngBacklog – Tuấn Devhttps://datuan.dev 3232Lí do tại sao mình chưa nâng cấp lên HTTP/3https://datuan.dev/backlog/tai-sao-chua-nang-cap-http3/ https://datuan.dev/backlog/tai-sao-chua-nang-cap-http3/#commentsSat, 18 Apr 2020 04:23:05 +0000https://datuan.dev/?p=2256https://datuan.dev/backlog/tai-sao-chua-nang-cap-http3/feed/3Mình có máy mới!https://datuan.dev/backlog/cap-nhat-thang-4/ https://datuan.dev/backlog/cap-nhat-thang-4/#commentsMon, 06 Apr 2020 12:46:22 +0000https://datuan.dev/?p=2205https://datuan.dev/backlog/cap-nhat-thang-4/feed/3Thử tối ưu Google Pagespeed website tin tức lần nữahttps://datuan.dev/backlog/toi-uu-pagespeed-website-tin-tuc/ https://datuan.dev/backlog/toi-uu-pagespeed-website-tin-tuc/#commentsSun, 01 Mar 2020 12:59:02 +0000https://datuan.dev/?p=2055https://datuan.dev/backlog/toi-uu-pagespeed-website-tin-tuc/feed/2Tuấn Dev Blog trong năm 2020https://datuan.dev/backlog/tuan-dev-blog-trong-nam-2020/ https://datuan.dev/backlog/tuan-dev-blog-trong-nam-2020/#respondThu, 02 Jan 2020 03:32:07 +0000https://datuan.dev/?p=1751https://datuan.dev/backlog/tuan-dev-blog-trong-nam-2020/feed/0Tuấn Dev Blog hiện tại đang sử dụng server tại nhàhttps://datuan.dev/backlog/tuan-dev-hien-tai-dang-su-dung-server-tai-nha/ https://datuan.dev/backlog/tuan-dev-hien-tai-dang-su-dung-server-tai-nha/#commentsTue, 17 Dec 2019 22:35:58 +0000https://datuan.dev/?p=1786https://datuan.dev/backlog/tuan-dev-hien-tai-dang-su-dung-server-tai-nha/feed/9