Published on

Tuấn Dev Blog đạt 100 điểm PageSpeed Insights

Authors

Là một blog được hướng tới nội dung là các kĩ thuật tối ưu website/server, mình nghĩ phải có thứ gì đó chứng mình cho người đọc để có thể tự tin mà làm theo những hướng dẫn của mình.


Vì vậy, số điểm 100 của Google Pagespeed trên cả phiên bản mobile lẫn desktop là lời giới thiệu đồng thời cũng của mình để gửi đến mọi người đã, đang và sẽ theo dõi blog trong thời gian tới.

true

Số là trong lúc chat nhóm vui vẻ với anh em trong công ty, mình có nói một câu vô thưởng vô phạt rằng nếu không đạt 100 điểm Pagespeed Mobile sẽ không ngủ. Lúc đó chỉ suy nghĩ đơn giản rằng 99 điểm đã đạt được thì 100 điểm cũng kha khá dễ. Kết quả thì đúng là đạt được, khá khoai và đánh đổi một chút trải nghiệm nhưng không quá khó chịu.

true

Challenge accepted.

Đến hôm nay, sau vài lần tối ưu thì điểm Pagespeed đã ổn định ở 100 điểm. Và điều làm mình hài lòng là Pagespeed đạt 100 điểm ở mức site-wide, có nghĩa ở trang chủ, chuyên mục và bài viết đều đạt được, vì dù gì blog mình cũng đơn giản, không có quá nhiều hình ảnh và nội dung.

true