Thẻ: Phiên bản WordPress

Hãy cẩn thận khi nâng cấp lên phiên bản WordPress 5.6

Vào ngày 08 tháng 12 mới đây, WordPress đã phát hành phiên bản 5.6 chính thức với kha khá những thay đổi mới, trong đó có việc hỗ trợ PHP 8.0 tốt hơn, theme mới Twenty Twenty-One và… cập nhật jQuery lên phiên bản mới nhất, 3.5.1. Việc cập nhật…