Tag: thumbnail

Sử dụng ảnh thumbnail WordPress sao cho đúng

WordPress0

Mình nhận thấy có khá nhiều bạn đặt câu hỏi về việc giảm dung lượng ảnh trên WordPress, đồng thời cũng hỏi cách tắt chức năng tạo ra các size hình ảnh nhỏ để đỡ tốn dung lượng hosting. Điều này có thật sự tốt? Hãy cùng mình tìm hiểu…