Bài viết có tag "autoptimize"

  • Published on

    Full page cache, Object cache là gì? Tăng tốc độ WordPress nhờ kết hợp cả hai

    Nếu không phân biệt rõ giữa hai khái niệm này, khả năng tối ưu của trang bạn sẽ thiếu hoặc dư thừa. Tuy nhiên, đây không phải là bài viết so sánh, chọn lựa giữa 2 tùy chọn cache này mà giúp bạn có thể tối ưu website một cách tốt hơn và sử dụng hết khả năng tài nguyên của hệ thống.

  • Published on

    Tại sao cache của Autoptimize lại nặng đến vậy?

    Plugin Autoptimize luôn là plugin yêu thích 🔗 của Tuấn từ rất lâu rồi bởi vì đây là plugin miễn phí, hoạt động ổn định và có đầy đủ những thứ mình cần. Bản thân Tuấn cũng thấy rất nhiều bạn đã chọn Autoptimize như một giải pháp miễn phí mà rất hiệu quả cho việc tối ưu trang. Tuy nhiên, được thứ này sẽ mất thứ kia, nếu tối ưu quá lố sẽ xảy ra những trường hợp rất đáng tiếc mà nổi bật trong số đó chính là dung lượng cache tăng quá cỡ.