Bài viết có tag "caching"

  • Published on

    Tháng 12: Kubernetes, Azdigi và LVH

    Chuyển sang Kubernetes cluster

    Sau một vài tháng sử dụng AWS thì Tuấn đã chuyển sang một nhà cung cấp khác một lần nữa, không phải do AWS có vấn đề mà nhà cung cấp mới sẽ phù hợp với hướng học tập và công việc của mình hơn. Lần này thật ra là chuyển sang nhiều nhà cung cấp khác nhau tạo thành một cụm server Kubernetes. Mình có 1 node 4 core/8GB RAM của GreenCloudVPS 🔗, 3 worker node mỗi node 2 core/2GB RAM của RackNerd 🔗, mức vừa đủ để cụm server có thể chạy ổn định.