Bài viết có tag "home-server"

  • Published on

    Tuấn Dev Blog trong năm 2020

    Đây là danh sách những thứ mà mình đang sử dụng để dựng lên website này. Do cũng có kha khá câu hỏi nên bài viết là tổng hợp của nhiều thứ, bao gồm cả phần mềm, máy chủ,... mà mình đang sử dụng. Mình cũng mong sẽ được cập nhật thường xuyên danh sách này.