Bài viết có tag "letsencrypt"

  • Published on

    Nhận chứng chỉ Let's Encrypt không cần trỏ tên miền

    HTTPS không còn quá xa lạ mà gần như là yêu cầu bắt buộc khi xây dựng một website. Let's Encrypt đóng góp một phần không nhỏ vào sự tăng trưởng này: miễn phí và dễ issue (đăng ký) một chứng chỉ là những ưu điểm giúp người dùng và các lập trình viên ưa chuộng và tin dùng Let's Encrypt.