Bài viết có tag "optimize"

  • Published on

    Lazyload kiểu hiện đại trong năm 2021

    Lazyload là một tính năng không thể thiếu để tăng tốc độ website và (có thể) giúp bạn đạt điểm cao trong Google PageSpeed. Thật vậy, lazyload quan trọng trong tối ưu website đến nỗi các trình duyệt (dẫn đầu là Google Chrome) đã thảo luận và thống nhất một thuộc tính HTML mới giúp hỗ trợ Lazyload mà không cần bất kì một thư viện Javascript bên thứ ba nào. Và đó là lúc thuộc tính loading được ra mắt và giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc lazyload hình ảnh.