Bài viết có tag "serverless"

  • Published on

    Sử dụng MySQL server miễn phí với TiDB cloud

    [Feb/2024] Bài viết này là bài đầu tiên mình viết trực tiếp bằng Markdown và deploy lên Cloudflare Pages. Mình cũng dự định đi đến đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận vào cuối tháng sau. Xin phép đổi hình đại diện để có không khí.

  • Published on

    Từ giờ mình không còn sử dụng WordPress nữa

    Không phải là một quyết định bất ngờ gì cả. Đây là một ý tưởng mà mình đã nung nấu từ rất lâu rồi, khoảng từ giữa 2022, ngay trong lúc mình chuyển sang sử dụng AWS. Lí do duy nhất là mình đã khá mệt mỏi với việc quản lý server, ngay cả khi đang sử dụng Docker.