Bài viết có tag "spam"

  • Published on

    Xử lý comment spam WordPress theo cách của bạn

    Comment spam trên blog WordPress vẫn là một vấn nạn khá nhức nhối kể từ xa xưa đến bây giờ. Không hiểu sao dạo gần đây plugin Akismet 🔗 thần thánh không thể lọc được spam nữa nên comment spam cứ thế mà liên tục được bắn vào, rất là khó chịu trong khi mình không muốn lọc comment. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội hay để thử nghiệm cách lọc spam mà không phụ thuộc vào plugin và Javascript để xem có hiệu quả hay không.