Bài viết có tag "unix-socket"

  • Published on

    Unix socket phần 2: Hướng dẫn cài đặt trên VPSSIM / HocVPS

    Bài viết hướng dẫn tăng tốc website bằng Unix socket 🔗 của mình được hưởng ứng nhiều hơn là mong đợi. Cũng từ đó có rất nhiều bạn 🔗 đã yêu cầu có bài viết hướng dẫn cho VPSSIM HocVPS, một trong những script quản lý VPS được rất nhiều người Việt và cả ngoài nước sử dụng hiện nay. Sở dĩ mình gom chung cả 2 script vào làm hướng dẫn vì cả hai script đều chạy trên CentOS 7 và chắc chắn có nhiều stack giống nhau (MySQL, PHP, Nginx...), vì vậy việc gom chung vào một bài viết là khá hợp lý.

  • Published on

    Unix socket, “ma tốc độ” thường bị lãng quên

    Nếu bạn có từng để ý rằng, các webserver như Apache hay Nginx kết nối tới PHP-FPM ở cổng 9000, PHP kết nối với MySQL ở cổng 3306, hay kết nối với Redis ở cổng 6379, Memcache ở cổng 11211. Tuy nhiên, còn một cách kết nối khác ít được biết đến đem lại khả năng tăng tốc hơn 50% so với TCP/IP, đó là sử dụng Unix socket.