WordPress – Tuấn Devhttps://datuan.dev Just a personal blogSun, 10 May 2020 11:04:37 +0000vi-VN hourly 1 https://datuan.dev/wp-content/uploads/2019/02/favlock.pngWordPress – Tuấn Devhttps://datuan.dev 3232WordPress admin dashboard chậm và cách khắc phụchttps://datuan.dev/wordpress/wordpress-admin-dashboard-cham-va-cach-khac-phuc/ https://datuan.dev/wordpress/wordpress-admin-dashboard-cham-va-cach-khac-phuc/#commentsSun, 20 Oct 2019 09:05:14 +0000https://datuan.dev/?p=1583https://datuan.dev/wordpress/wordpress-admin-dashboard-cham-va-cach-khac-phuc/feed/3Sử dụng ảnh thumbnail WordPress sao cho đúnghttps://datuan.dev/wordpress/image-size-wordpress/ https://datuan.dev/wordpress/image-size-wordpress/#respondSun, 12 May 2019 16:15:48 +0000https://datuan.dev/?p=1005https://datuan.dev/wordpress/image-size-wordpress/feed/0Unix socket phần 2: Hướng dẫn cài đặt trên VPSSIM / HocVPShttps://datuan.dev/wordpress/unix-socket-tren-hocvps-vpssim-script/ https://datuan.dev/wordpress/unix-socket-tren-hocvps-vpssim-script/#commentsTue, 05 Mar 2019 16:30:51 +0000https://datuan.dev/?p=550https://datuan.dev/wordpress/unix-socket-tren-hocvps-vpssim-script/feed/1Hạn chế malware chuyển hướng website WordPress với CSPhttps://datuan.dev/wordpress/malware-chuyen-huong-wordpress/ https://datuan.dev/wordpress/malware-chuyen-huong-wordpress/#respondTue, 12 Feb 2019 13:57:22 +0000https://duonganhtuan.com/?p=178https://datuan.dev/wordpress/malware-chuyen-huong-wordpress/feed/0Xử lý comment spam WordPress theo cách của bạnhttps://datuan.dev/wordpress/xu-ly-comment-spam-wordpress/ https://datuan.dev/wordpress/xu-ly-comment-spam-wordpress/#respondSun, 03 Feb 2019 06:49:26 +0000https://duonganhtuan.com/?p=50https://datuan.dev/wordpress/xu-ly-comment-spam-wordpress/feed/0