Bài viết có tag "dr"

 • Published on

  Backup / DR plan mà mình đang sử dụng

  "Chào các bạn, trong tuần vừa rồi, rất nhiều bạn KHÔNG hỏi mình về việc website Datuan.dev đang hoạt động như thế nào. Theo yêu cầu của mọi người, đây sẽ là bài chia sẻ khá chi tiết. Nào, cùng xem thôi"

  Tuấn - a typical Vlogger.


  Backup plan

  Mình sao lưu dữ liệu bao gồm source code và database mỗi ngày lên Google Drive. Các bản sao lưu này mình được nén lại và có đặt mật khẩu nên cũng khá là an toàn khi lưu trữ. Bên cạnh đó, mình chọn tar để tạo file nén vì nó giúp lưu được những tập tin mà tên có kí tự UTF-8 thay vì làm hỏng như zip.